Termoelektrane i kopovi Kostolac

Privredno društvo „Termoelektrane i kopovi Kostolac“ na mapi energetskog sistema Srbije spada u red velikih proizvođača električne i toplotne energije, uglja i otkrivke. Ostvarivanjem visoke proizvodnje i poslovnih rezultata, kompanija je postala oslonac u snabdevanju električnom energijom u Elektroprivredi Srbije i jedno od profitabilnih preduzeća u zemlji u čiju proizvodnju vredi ulagati u budućnosti.

Sa instalisanim kapacitetima Površinskog kopa „Drmno“ od devet miliona tona uglja godišnje i 1.000 megavata snage instalisanih u četri bloka termoelektrana ovo preduzeće predstavlja drugu kompaniju u EPS-u. Elektroprivrednom sistemu godišnje se isporučuje nešto više od 6 milijarde kilovat časova električne energije. Kompanija je jednistvena po organizaciji od ostalih delova EPS-a, jer se u okviru privrednog društva nakon reorganizacije 2005. godine nalazi i proizvodnja uglja kao energetske sirovine i proizvodnja električne energije kao finalnog proizvoda.

Poslovna politika preduzeća zasniva se na stabilnosti proizvodnje, energetskoj efikasnosti i stalnom ulaganju u razvoj, ekološku zaštitu i unapređenje životne sredine, kao i  društveno odgovornom poslovanje, u čemu ovo preduzeće prednjači u celoj regiji. Razvojni planovi privrednog društva ambiciozni su, a najveća ulaganja poslednjih godina bila su usmerena na ekologiju i tehnološku modernizaciju proizvodnih kapaciteta.